Ozon kan avges från luftrenare AirSteril

Ozon kan om man önskar bildas i luftrenare AirSteril
Ozon är en valbar option till Luftrenare AirSteril genom att i aggregatet ingående kompositglaslampa utefter luftrenings- och saneringbehov väljs.

Ozon bildas i luftrenarna genom att UV-ljuset i luftreningsprocessen spjälkar syret till fritt syre som i förening med med syrgasmolekyl bildar ozonet. Det bildade ozonet har tre syreatomer och benämns därför O3.Ozon har förmågan att verka steriliserande och oxiderande då det gäller många olika föroreningar som t.ex. kan finnas i ett hus eller i naturen. Detta har under många år framgångsrikt nyttjats till en mängd olika applikationer, likt vattenrening, luftrening, läkemedels- och oljeframställning, borttagande av lukt, mögel och bakterier o.s.v.

Kompositglaset i AirSterils luftreningslampor styr vilka våglängder av UV ljus som tillåts passera. Under en våglängd om 240nm kan ozon bildas. Detta fenomen som också sker naturligt genom solinstrålning i stratosfären kan nu nyttjas för effektiv sanering av lukt, mögel, bakterier och virus, främst i rum och huskonstruktioner där ingen vistas.

Lamporna som är valbara till AirSteril är unikt sammansatta dels genom lampglasets förmåga att styra vilken luftreningseffekt man önskar och att mängden ozon som bildas kan kontrolleras, från inget ozon till högre mängd.

Vi rekommenderar ej användande av ozon i direkt inomhusmiljö eftersom ozonet kan vara irriterande i lägre koncentration och skadligt i högre koncentrationer. För luftrening inomhus där man vistas väljs i AirSteril ozon bort till fördel för fotokatalys och negativa joner. Däremot ges högre synergisk effekt med ozonval för ren sanering som i t.ex. krypgrund, källare och i andra utrymmen där fuktskada skett, eller vid fall av röklukt och urindoft m.m.

AirSteril skiljer sig väsentligen som luftrenare gentemot äldre typer av "ozonaggregat" som producerar ozon genom elektrostatisk urladdning. Den äldre teknologin för att framställa ozon innebar att skadliga biprodukter kunde tillkomma. Samtidigt ges det genom ozonaggregat av äldre modell inte synergieffekt likt i AirSteril.

Lysatrontekniken vi använder innebär att det inte behövs så stora mängder ozon för sanering. Den sammantagna effekten är det som löser problemen. Därmed kan ozonets i högre koncentration direkt materialskadliga effekter motverkas.