AirSteril Luftrenare ett registrerat varumärke

Luftrenare AirSteril – Produktsortiment

AirSteril finns anpassade för optimal funktion vid olika applikationer, från generell luftrening med fotokatalys i sovrum och kontor etc. till synergisk verkan med ozon där sanering behövs och ingen vistas.

Sidan har nyligen gjorts om och mer information kommer därför framöver att presenteras. Vill du läsa mer om luftrenarna besök gärna verksamhetens huvudsida: Luftrenare.

Längst ned på sidan här finns länk till test som är utförda på AirSteril luftrenare, av ackrediterade laboratorium. Förutom dessa tester har vi själv hårdtestat luftrenarna i fält under både lättare och svårare förhållanden. Idag finns därför god kunskap om luftreningseffekterna.

Enheterna kan beställas via mail, telefon eller AvfuktareButiken.

AirSteril Silent – En helt ljudlös luftrenare

AirSteril Silent Luftrenare, helt ljudlös

Silent Luftrenare är som namnet säger helt ljudlös. Luftflödesverkan genom luftrenaren ges via termik. UVC-lampan på 18W effekt alstrar viss värme varvid förorenad luft dras in genom bottendelens spaltventiler. Vidare passerar luften själva reaktionskammaren där gaser, partiklar, virus och bakterier m.m. utsätts för det neutraliserande UVC-ljusets verkan samt den fotokatalytiska mycket effektfulla neutraliserande verkan. Den från föroreningar reducerade luften följer med luftströmmen ut genom luftrenarens lock, också detta försett med spaltventiler. Sekundäreffekt ges ut i rummet där Silent placerats genom att den föroreningsreducerade luften nu innehåller negativa joner samtidigt som rent syre också producerats, dock inte att förväxla med ozon. AirSteril Silent Luftrenare är ämnad att hängas på vägg, gärna 1,5 meter upp från golv. Placeringen sker så att aggregatet hänger närmare luft som kommer in i rummet (tilluft) än luft som ventileras ut (frånluft). Detta för att luftreningseffekten i rummet ska bli så hög som möjligt. Lampor med eller utan ozon finns valbara.

AirSteril AS-430 Luftrenare

AirSteril AS-430 Luftrenare

AS-430 är genom den portabla konstruktionen avsedd främst att använda som allmän luftrenare eller saneringsaggregat till större rum.

Med fläktverkan sker större luftomsättning. Även här finns möjlighet att anpassa luftreningen utefter om det vistas någon i utrymmet eller inte. Det görs genom val av lampa, utan ozonavgivning eller med valbar mängd ozon. Fotokatalytisk luftrening är en basfunktion som finns i samtliga modeller av AirSteril.

AirSteril Sanitet Luftrenare

I offentliga toaletter är det vanligt med oangenäm lukt och smittspridning. Luftrenaren kan jämte allmän rengörning och desinfektion verka som kompletterande enhet, dygnet runt. Effekt ges både i luften och på ytor, allt beroende på vad det är som ska elemineras och reduceras. Tester av Airsteril visar att luftreningseffekten är mycket hög.

AirSteril UVGI Luftrenare

AirSteril UVGI är speciellt anpassad att neutralisera luftburna organiska smittkällor och föroreningar. UVGI hängs högre upp på vägg och strålar UVC-ljus snett upp och ut ur luftrenaren. Neutraliseringsverkan blir därmed direkt och exponeringsområdet upptar större del av rumsluften där det via termiska luftrörelser kontinuerligt transporteras förbi bakterier, virus, pollen, mögel och lukter med mera.

AirSteril UVGI täcker ett mycket brett applikationsområde. Kan levereras såväl med eller utan produktion av ozon.

AirSteril AS-750 Luftrenare

AirSteril AS-750 Luftrenare

AirSteril AS750 är en professionell och portabel luftrenare samt saneringsaggregat som idag används inom många olika närningsgrenar.

Genom mycket hög fotokatalytisk Lysatroneffekt och valfri synergisk avgivning av ozon kan saneringstiden reduceras vilket ofta betyder inbesparing i omkostnader.

Såväl luftburna som ytligt materialbundna lukter oxideras och neutraliseras mycket snabbt. Virus, bakterier, mögel, jäst o.s.v. avdödas även genom de totalt sex olika reningseffekter som AirSterils luftreningsteknik innebär.

AirSteril Thermal 1500 Luftrenare

AirSteril Thermal baseras på samma teknologi för luftrening som Silent överst i bild på sidan. Det innebär helt tyst drift utan fläktsus. Lampans värmeavgivning ger termisk luftrörelse som drar luft från enhetens nedre luftinsläpp, upp genom Lysatronkammaren där föroreningarna exponeras för UVC-ljus och direkt fotokatalys, vidare ut genom det övre luftutsläppet. Möjlighet finns att använda lampa om 18W eller 36W, både med eller utan ozon för bästa anpassningsmöjlighet utefter luftrenings- och saneringsbehov.

AirSteril Thermal är skyddad emot vattenstänk och monteras som bäst mot vägg i vertikalt läge som ses här via medföljande väggfäste.

Lämpliga användningsområden är t.ex. sammanträdesrum, omklädningsrum, våtrum, stallmiljö, storkök, slakteri, kylrum, soprum etc.

AirSteril In-Duct Luftrenare

AirSteril In-Duct Luftrenare för infällnad i ventilation

AirSteril In-Duct är anpassad för instick och infällning i system för ventilation.

Med hög grad av fotokatalytisk luftrening reduceras både med luftflödet inkommande föroreningar och avlagringar samt mikrobiologisk påväxt i ventilationssystemet.

Luftreningseffekten följer delvis med ventilationsluften ut i betjänade rum, i form av rent syre och negativa joner. In-Duct blir därför mycket verksam över totalt stora ytor och rumsvolymer.

Luftrenaren kan bestyckas antingen med 18W eller 36W UVC, antibakteriellt verkande lampa.

Bytet av luftrenarlampan sker mycket enkelt utan att hela enheten behöver lossas.

AirSteril Vent Luftrenare

AirSteril Vent är speciellt framtagen för att kunna dockas mot avfuktare eller ventilationsaggregat likt vanligen installerade i villor samt andra fastigheter. Separat internt ventilationssystem kan vid behov byggas upp för maximal luftrening i större lokaler där luftrenare krävs.

Genom att både primär luftrening på ingående luft samt sekundär neutraliserande effekt ges renas även ventilationssystemet efter AirSteril Vent varvid reducering av biofilm från mögel, jäst och bakterier ges.

Luftrenaren medger möjlighet att förebygga vanligt förekommande problem med dålig inomhusmiljö och verkar helt tyst utan att störa interiören.

Test av Luftrenare AirSteril

Testt av luftrenare AirSteril

AirSteril Luftrenare har testats såväl av fristående samt ackrediterade laboratorium, samt av oss ute i fält. Testerna har pågått sammanlagt under mer än 12 år och vi har nu mycket god erfarenhet av hur renarna och själva luftreningen fungerar under olika förhållanden. Laboratorietesterna har konstaterat höga effekter mot bakterier, virus, svamp och mögel. Dock finns inga standardiserade tester att göra när det gäller lukt i hus. Dessa tester har vi fått utföra själva, samtidigt som goda vitsord strömmat in från våra kunder, vilket avsevärt byggt på kunskapsbanken. Läs mer under länken nedan:

Om Luftrenare AirSteril

AirSteril är ett registrerat varumärke, ägt av Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Vi levererar såväl till företag som privatpersoner och bistår med support. Luftrenarna kan kompletteras med sanering, ventilation och avfuktare om så behövs. Hos oss finner du helhetslösningar.

Telefon: 0372-10010  Mail: kontoret@ljungbyfuktkontroll.se

Copyright 2001-2024 Alla rättigheter reserverade

2001-2024 © Alla rättigheter reserverade

Rulla till toppen