Om AirSteril Luftrenare

Historien bakom luftrenarna har sin start i början av 1990, då NASA laborerat fram fotokatalys som t.ex. användes av Amerikanska försvaret för att bryta ned biologiska och kemiska stridsmedel i fält. Några år senare började grundaren av AirSteril intressera sig för användningsområdet med tanke på luftrenare och saneringsaggregat. 2005 fick vi kontakt och började utvärdera AirSterils dåvarande luftrenarsortiment. Flera fördelar visade sig finnas och vi är fortfarande idag övertygade om och exalterade över luftrenarnas goda kapacitet.

Samarbetet ökade och vi sände in förslag samt grunddesign gällande AirSteril Silent, vilken har blivit mycket omtyckt tack vare att den är helt ljudlös och verkligen står för begreppet luftrenare.

Vidare har vi registrerat AirSteril som varumärke i Sverige.

Luftreningstekniken baseras på UVC-ljus och fotokatalys, men kan också utökas till att avge ozon, genom byte av ingående kompositglaslampa. En stor fördel i att använda AirSteril som ozonaggregat är att man slipper använda så högra ozonkoncentrationer. De andra luftreningseffekterna som UVC och fotokatalys, minskar behovet av ozon för ett bra och ändamålsenligt resultat. Samtidigt alstras inte den giftiga gasen kväveoxid i AirSteril, till skillnad mot de äldre typerna av luftrenare som baseras på elektrostatisk urladdning.

AirSteril finns idag anpassade för luftrening i bostadsmiljö samt annan miljö där man vistas. Ytterligare anpassning är till miljöer som av någon anledning kräver ren sanering.

Ta gärna kontakt med oss för ytterligare information.

Med vänlig hälsning

Teamet bakom Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Kungsgatan 46,  341 31 Ljungby, Sverige

Momsreg.nr/Vat-nr: SE556766-043501

Picture of Tomas Pettersson
Tomas Pettersson

FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Om Luftrenare AirSteril

AirSteril är ett registrerat varumärke, ägt av Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Vi levererar såväl till företag som privatpersoner och bistår med support. Luftrenarna kan kompletteras med sanering, ventilation och avfuktare om så behövs. Hos oss finner du helhetslösningar. 

Telefon: 0372-10010  Mail: kontoret@ljungbyfuktkontroll.se

Copyright 2001-2024 Alla rättigheter reserverade

2001-2019 © Alla rättigheter reserverade

Rulla till toppen